Beregening van parken

Het beregenen van grote parken met gebruik van professionele, vandalismebestendige materialen. DVC Beregening heeft jarenlange ervaring in parkberegening.

De ervaring van Leendert Driessen uit Middelburg:

“Ons park in Middelburg staat er voortaan altijd prachtig bij. DVC heeft ons fantastisch geholpen met het ontwerp en de uitvoering.”

Waarom DVC voor uw parkberegening?

  • Berekening, ontwerp en aanleg
  • Automatische beregening voor uw park
  • Al meer dan 25 jaar ervaring
  • Goede service en garantie
Wanneer aanleggen

Beregening voor uw park aanleggen

Het beregenen van een (openbaar) park gebeurt in principe op dezelfde manier als bij een siertuin. Het verschil zit uitsluitend in het formaat en het gebruik van professionele, vandalismebestendige materialen als sproeikoppen en afsluitbare verdeelputten. DVC beregening heeft jarenlange ervaring in parkberegening.

Bij aanleg van een nieuw park, is een sproeisysteem eenvoudig in te plannen. Op basis van het ontwerp stellen wij een systeem samen dat exact aan de behoefte van het park voldoet. Het nieuwe park is nog makkelijk bereikbaar en dat zorgt ervoor dat we met gebruik van een kleine sleuvenfrees in no time een aantal meters geul is gemaakt. Hierin kan ook de elektrakabel voor bijvoorbeeld de parkverlichting gelegd worden. We laten de sproeiers met de beplanting ‘meegroeien’, waardoor het bereik van geen enkele sproeier in gevaar komt als de beplanting hoger wordt. Dat meegroeien gebeurt d.m.v. telescoop stijgbuisjes, waarop de sproeikoppen kunnen worden gemonteerd. Deze kunnen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Voor een bestaand park maken we een systeem dat exact op maat is samengesteld met de juiste materialen en sproeiers. Door ondergronds gebruik te maken van polyethyleen slangen kunnen we elke vorm in het park volgen, zonder planten of bomen te beschadigen. Ook een bestaand gazon in uw park vormt geen probleem. Door gebruik te maken van een ingenieus systeem worden de leidingen sleufloos en zonder graafwerk door het gazon getrokken. De beschadiging aan het gazon wordt hierdoor enorm beperkt, en al binnen enkele dagen is het gazon volledig hersteld.

Wanneer er een bestaand sproeisysteem in uw park ligt en u wilt dit aanpassen of uitbreiden, dan kunnen wij dit gemakkelijk combineren met de nieuwe materialen. Ook op uw bestaande, goed functionerende pomp kunnen wij een nieuw sproeisysteem aansluiten. Zelfs het automatiseren van een oude pomp is mogelijk.

Duurzame waterbron

Duurzame waterbron voor de beregening van uw park

Uw persoonlijke waterbron? Met de aanleg van een grondwaterbron beschikt u altijd over voldoende duurzaam water voor uw installatie. DVC Beregening kan op basis van 16 jaar ervaring de kans op goed water aardig inschatten.

Vrijwel overal een duurzame bron mogelijk

U wilt uw eigen waterbron slaan en vraagt zich af of uw park hiervoor geschikt is? Het antwoord is dat eigenlijk ieder park geschikt is voor een waterbron te slaan. Het aanboren van een waterbron gebeurt d.m.v. een hydraulisch aangedreven boorinstallatie, waarmee op vrijwel alle plaatsen een goede boring naar uw eigen waterbron mogelijk is. Doormiddel van bemonstering wordt duidelijk wat de samenstelling van de grond is, en kan met zekerheid bepaald worden waar zicht de beste watervoerende laag bevindt en een gegarandeerde opbrengst gegeven worden gegeven. Het bepalen van de juiste laag is van groot belang voor alle aangesloten armaturen. Wanneer de samenstelling van de grond namelijk te fijn is of te veel fijne deeltjes bevat, fungeert de filterbuis als een zeef en worden zanddeeltjes omhoog gepompt. Hierdoor verstoppen de sproeiers, zal een pomp sneller slijten en de bron dichtslibben.

Heeft u een waterbron laten slaan voor DVC beregening? Wij geven op alle door ons geboorde putten een garantie van 5 jaar. Hierbij garanderen wij een waterbron met zand vrij water en voldoende waterafgifte. De kwaliteit van het water uit uw waterbron kan nooit worden gegarandeerd.

DVC Beregening heeft het hele pakket

Bij het gebruik van een waterbron is het aan te raden een bronpomp te monteren. Hierdoor worden aanzuigproblemen voorkomen en kan de complete installatie geruisloos en bijna onzichtbaar worden gemonteerd omdat de pomp in de bronbuis wordt geschoven.

Ijzergehalte in het water

Algemeen bekend is dat grondwater vaak ijzer bevat, wat voor een zeer hinderlijke rode verkleuring van alle harde materialen in de tuin en tegen de woning zorgt. Ontijzering van opgepompt grondwater zorgt voor helder, kleurloos water. U kunt bij DVC Beregening terecht voor bronpompen en ontijzeringsinstallaties.

Watertoevoer

Watertoevoer naar uw park

Om de leidingen in te graven, maken we gebruik van smalle spades en handige sleuvengraafmachines. Alleen het oppervlak dat strikt noodzakelijk is wordt losgemaakt. In grote parken zullen we vanwege de grotere buisdiameters diepere sleuven moeten maken en kunnen we met een kettingfrees leidingen leggen tot op vorstvrije dieptes. In de gegraven sleuven kan ook makkelijk de stroomkabel voor bijvoorbeeld tuinverlichting worden gelegd. Vanzelfsprekend offreren wij dit graag met de sproei-installatie mee!

Detail: met een ingenieus speurapparaat hebben we de mogelijkheid om ondergrondse kabels op te sporen, waarmee vooraf het verloop van reeds aanwezige leidingen kan worden getraceerd. Hierdoor wordt beschadiging aan uw park tot een minimum beperkt.

Waterdistributie door de grond

Voor het vervoer van het water van pomp of waterleiding naar de sproeiers, kan een aantal transportleidingen gebruikt worden. Voor de meeste installaties wordt polyethyleen slang gebruikt voor zowel de hoofdleiding als de semi-leidingen. Het voordeel hiervan is dat een installatie in een bestaand park eenvoudig kan worden aangelegd. Bij grotere installaties en nieuwe parken wordt vaak een PVC hoofdleiding met aftakkingen van polyethyleenslang gebruikt. De verbindingen tussen leidingen en sproeiers worden met hoogwaardige klemkoppelingen en druk lijmfittingen.

Nooit bevriezen

Om kapotvriezen van de sproeikoppen en leidingen te voorkomen, wordt op het laagste punt van de sproeileiding een afdruipventiel gemonteerd. Wanneer er niet wordt gesproeid, laat dit klepje de laatste restjes water langzaam wegstromen uit de sproeileiding, waardoor de sproeikoppen leegstaan en niet kunnen stukvriezen.

De pomp

Voor het verpompen van het benodigde water wordt bij elke installatie een specifieke pomp toegepast, die voor die opstelling het meest economisch werkt. Water kan op verschillende manieren aangezogen worden. Denk hierbij aan een sloot, vijver, bron of waterleiding. Een pomp is overigens geen vereiste bij een sproeisysteem. Kleinere systemen functioneren meestal op de waterleidingdruk. Vooraf inventariseren we altijd de benodigde hoeveelheid water voor uw systeem.

Ontijzering

Ontijzering is de oplossing

Algemeen bekend is dat grondwater vaak ijzer bevat, wat voor een zeer hinderlijke rode verkleuring van alle harde materialen in het park zorgt. Ontijzering is dan de enige oplossing om de verkleuringproblemen op te lossen.

DVC is importeur van de Kinetico waterbehandelingsapparatuur en ontijzeringssystemen en heeft de expertise en ervaring die u nodig heeft. Een goed ontijzeringssysteem wordt per keer op maat samengesteld om de juiste behandeling te garanderen. U krijgt vooraf garantie van helder water!

Automatisering

Automatisering van uw park besproeiing

Om van uw sproeisysteem een fantastisch werkend comfortsysteem te maken, kunt u niet om de automatisering van het beregeningssysteem heen. Door gebruik te maken van een gebruiksvriendelijke beregeningscomputer wordt u alle werk uit handen genomen. Wij voeren standaard onze automatische systemen uit met een weersafhankelijke regeling. Deze voorziet uw park op de juiste tijd van water en bespaart u tegelijkertijd veel water en stroom per jaar. De computer zorgt ervoor dat uw park niets tekort komt. Bij voldoende natuurlijke regenval wordt het beregeningsprogramma tijdelijk uitgeschakeld.

Handleidingen

Download hier de handleidingen van Rain Bird, Hunter en Caddy producten.

Handleidingen Rain Bird  Handleidingen Hunter  Handleidingen Caddy
 

Naar eigen wens instellen

U kunt het programma naar wens instellen: van dagelijks 8 keer tot bijvoorbeeld een keer per week. Daarnaast heeft het systeem een herhaalfunctie en een procenteninstelling van 10 tot 200% van de normale sproeitijd. Ook is het altijd mogelijk om het systeem handmatig te bedienen. Het instellen van de automatisering is zeer eenvoudig. Een goede Nederlandstalige handleiding wordt meegeleverd en elke computer heeft een geheugen dat bij stroomuitval het ingestelde programma onthoudt.

De besturing

Een automatische installatie bestaat uit een beregeningscomputer met daaraan gekoppeld één of meer elektrische afsluiters, die per stuk een aantal sproeiers tegelijk van water voorzien. Gemiddeld worden er 5 sproeiers tegelijk bediend, dit noemen we een sector. Wanneer er bijvoorbeeld 30 sproeiers nodig zijn om een tuin te beregenen, wordt de installatie voorzien van 6 sectoren. Elke sector kan apart van andere sectoren worden ingeregeld. Dat betekent dat elke plek in het park op de juiste manier kan worden beregend. De ene sector iets minder vaak, de andere wat vaker, die wordt van iets meer water voorzien, die slecht druppelsgewijs, enzovoorts. De automatisering met elektrische afsluiters kan op vrijwel elk bestaand sproeisysteem worden toegepast. Op deze manier kunt u een oude sproeiinstallatie op eenvoudige wijze nieuw leven inblazen.

Domotica

Indien gewenst kan de automatisering van uw beregeningssysteem worden gestuurd door uw huis domotica. De afsluiters en pompbesturing kunnen daarvoor worden voorbereid, u houdt de gehele regie in handen.

Tablet en Smartphone

Ondanks het feit dat een beregeningscomputer precies datgene doet wat van hem wordt verwacht, het op tijd en weersafhankelijk beregenen van uw park, kunt u de bediening nog beter onder handbereik krijgen middels een koppeling met een WIFI beregeningscomputer. Vanaf uw tablet of smartphone kunt u alle instellingen en regelingen gemakkelijk en zeer overzichtelijk besturen. Erg handig en bijzonder overzichtelijk!

Sproeiers

Sproeiers voor uw park

In bijna alle gevallen wordt er gebruik gemaakt van sproeiers die normaal gesproken onzichtbaar in de grond zijn verzonken en alleen bij gebruik door de druk van het water uit de grond tevoorschijn komen. Hierdoor heeft u geen obstakels tijdens het rijden en wordt ook vernieling of diefstal tot een minimum beperkt.

Deze pop-up sproeiers worden ingesteld met een sproeistraal tussen 1 en 25 meter en met een waterverbruik tussen 3 liter en 45 liter per minuut. Elke oppervlakte krijgt zo de hoeveelheid water die het nodig heeft!

De meeste afstellingen die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de sproeiers zijn compleet traploos instelbaar, bijvoorbeeld in een hoek tussen 30 tot 360 graden.

De draaiende sproeiers zijn tandwiel aangedreven; deze aandrijving wordt door water gesmeerd. Dit houdt in dat bij elke sproeibeurt de juiste hoeveelheid water per m2 wordt verdeeld. Voor elke sproeier zijn er meerdere soorten sproeikoppen, waardoor de afstelling zeer goed op het park is af te stemmen. Zelfs voor de complexe en bloemhoudende parkgedeelten (bijvoorbeeld een rozenborder) hebben we de ideale oplossing!

Nevelsproeiers

Door het plaatsen van kleine tuinsproeiers, de zogenaamde nevelsproeiertjes, onder en tussen de bloemen of rozen, worden alleen de grond en de stam beneveld. Hierdoor worden de bloemen niet overbelast en vallen ze niet om of breken ze door het gewicht van teveel sproeiwater. Vooral rozen zijn hierbij gebaat en ze blijven dan ook veel langer mooi!

Druppelleiding

U kunt ook kiezen voor een druppelleiding, wat bestaat uit een aantal tuinsproeiers die de bloemen en planten in uw park beregenen d.m.v. druppels. Door deze toepassing, uit te voeren in vele varianten, zorgt voor een exacte bewatering van stroken, potten, bloembakken en hagen.

Maak kennis met DVC Beregening
Dankzij DVC kan iedereen in Almere genieten van ons heerlijke park.
Wilt u ook uw parkberegening laten verzorgen door DVC Beregening?