De juiste vochtbalans in uw rijbak

Een goede rijbak is niet te droog, maar zeker ook niet te nat. Met een beregeningsinstallatie heeft u altijd de juiste bodemvochtigheid in uw binnen- of buitenrijbak.

De ervaring van Arie Maas uit Oss:

“Dankzij de beregeningsinstallatie voor mijn rijbak kunnen mijn dochters altijd op een perfecte ondergrond paardrijden.”

Waarom beregening voor uw rijbak?

  • De juiste bodemvochtigheid in uw rijbak
  • Fijn rijden in een vers beregende bak
  • Nabootsing van natuurlijke neerslag
  • Ter plekke advies van DVC Beregening
Wanneer aanleggen

Beregening voor uw rijbak aanleggen

De vochtbalans van een goede rijbak is erg belangrijk. Als u een beregeningssysteem laat aanleggen door DVC, bepaalt u zelf hoe u het systeem inzet. Voor een optimaal comfort en efficientie, kiest u de automatische programmering. Maar net zo makkelijk kunt u ook even handmatig de sproei-installatie inschakelen. Wilt u fijn rijden in een vers beregende bak? Schakel het systeem in tijdens het opzadelen en even later rijdt u op een perfecte ondergrond. De sproeiers bootsen natuurlijke neerslag na en worden op strategische plaatsen gemonteerd.

Bij aanleg van een nieuwe rijbak, is een sproeisysteem eenvoudig in te plannen. Op basis van het ontwerp stellen wij een systeem samen dat exact aan de behoefte van de rijbak voldoet. De nieuwe rijbak is nog makkelijk bereikbaar en dat zorgt ervoor dat we met gebruik van een kleine sleuvenfrees in no time een aantal meters geul is gemaakt. Hierin kan ook de elektrakabel voor bijvoorbeeld de verlichting gelegd worden.

Voor een bestaande rijbak maken we een systeem dat exact op maat is samengesteld met de juiste materialen en sproeiers. Door ondergronds gebruik te maken van polyethyleen slangen kunnen we elke vorm in de rijbak volgen.

Wanneer er een bestaand sproeisysteem in uw rijbak ligt en u wilt dit aanpassen of uitbreiden, dan kunnen wij dit gemakkelijk combineren met de nieuwe materialen. Ook op uw bestaande, goed functionerende pomp kunnen wij een nieuw sproeisysteem aansluiten. Zelfs het automatiseren van een oude pomp is mogelijk.

Duurzame waterbron

Duurzame waterbron voor de beregening van uw rijbak

Uw persoonlijke waterbron? Met de aanleg van een grondwaterbron beschikt u altijd over voldoende duurzaam water voor uw installatie. DVC Beregening kan op basis van 16 jaar ervaring de kans op goed water aardig inschatten.

Vrijwel overal een duurzame bron mogelijk

U wilt uw eigen waterbron slaan en vraagt zich af of uw rijbak hiervoor geschikt is? Het antwoordt is dat eigenlijk iedere rijbak geschikt is voor een waterbron te slaan. Het aanboren van een waterbron gebeurt d.m.v. een hydraulisch aangedreven boorinstallatie, waarmee op vrijwel alle plaatsen een goede boring naar uw eigen waterbron mogelijk is. Doormiddel van bemonstering wordt duidelijk wat de samenstelling van de grond is, en kan met zekerheid bepaald worden waar zicht de beste watervoerende laag bevindt en een gegarandeerde opbrengst gegeven worden gegeven. Het bepalen van de juiste laag is van groot belang voor alle aangesloten armaturen. Wanneer de samenstelling van de grond namelijk te fijn is of te veel fijne deeltjes bevat, fungeert de filterbuis als een zeef en worden zanddeeltjes omhoog gepompt. Hierdoor verstoppen de sproeiers, zal een pomp sneller slijten en de bron dichtslibben.

Heeft u een waterbron laten slaan voor DVC beregening? Wij geven op alle door ons geboorde putten een garantie van 5 jaar. Hierbij garanderen wij een waterbron met zand vrij water en voldoende waterafgifte. De kwaliteit van het water uit uw waterbron kan nooit worden gegarandeerd.

DVC Beregening heeft het hele pakket

Bij het gebruik van een waterbron is het aan te raden een bronpomp te monteren. Hierdoor worden aanzuigproblemen voorkomen en kan de complete installatie geruisloos en bijna onzichtbaar worden gemonteerd omdat de pomp in de bronbuis wordt geschoven.

Ijzergehalte in het water

Algemeen bekend is dat grondwater vaak ijzer bevat, wat voor een zeer hinderlijke rode verkleuring van alle harde materialen in de rijbak en tegen de woning zorgt. Ontijzering van opgepompt grondwater zorgt voor helder, kleurloos water. U kunt bij DVC Beregening terecht voor bronpompen en ontijzeringsinstallaties.

Watertoevoer

Watertoevoer naar uw rijbak

Om de leidingen in te graven, maken we gebruik van smalle spades en handige sleuvengraafmachines. Alleen het oppervlak dat strikt noodzakelijk is wordt losgemaakt. In grotere rijbakken zullen we vanwege de grotere buisdiameters diepere sleuven moeten maken en kunnen we met een kettingfrees leidingen leggen tot op vorstvrije dieptes. In de gegraven sleuven kan ook makkelijk de stroomkabel voor bijvoorbeeld verlichting worden gelegd. Vanzelfsprekend offreren wij dit graag met de sproei-installatie mee!

Detail: met een ingenieus speurapparaat hebben we de mogelijkheid om ondergrondse kabels op te sporen, waarmee vooraf het verloop van reeds aanwezige leidingen kan worden getraceerd. Hierdoor wordt beschadiging aan uw rijbak tot een minimum beperkt.

Waterdistributie door de grond

Voor het vervoer van het water van pomp of waterleiding naar de sproeiers, kan een aantal transportleidingen gebruikt worden. Voor de meeste installaties wordt polyethyleen slang gebruikt voor zowel de hoofdleiding als de semi-leidingen. Het voordeel hiervan is dat een installatie in een bestaande rijbak eenvoudig kan worden aangelegd. Bij grotere installaties en nieuwe rijbakken wordt vaak een PVC hoofdleiding met aftakkingen van polyethyleenslang gebruikt. De verbindingen tussen leidingen en sproeiers worden met hoogwaardige klemkoppelingen en druk lijmfittingen.

Nooit bevriezen

Om kapotvriezen van de sproeikoppen en leidingen te voorkomen, wordt op het laagste punt van de sproeileiding een afdruipventiel gemonteerd. Wanneer er niet wordt gesproeid, laat dit klepje de laatste restjes water langzaam wegstromen uit de sproeileiding, waardoor de sproeikoppen leegstaan en niet kunnen stukvriezen.

De pomp

Voor het verpompen van het benodigde water wordt bij elke installatie een specifieke pomp toegepast, die voor die opstelling het meest economisch werkt. Water kan op verschillende manieren aangezogen worden. Denk hierbij aan een sloot, vijver, bron of waterleiding. Een pomp is overigens geen vereiste bij een sproeisysteem. Kleinere systemen functioneren meestal op de waterleidingdruk. Vooraf inventariseren we altijd de benodgde hoeveelheid water voor uw systeem.

Ontijzering

Ontijzering is de oplossing

Algemeen bekend is dat grondwater vaak ijzer bevat, wat voor een zeer hinderlijke rode verkleuring van alle harde materialen in de rijbak en tegen de woning zorgt. Ontijzering is dan de enige oplossing om de verkleuringproblemen op te lossen.

DVC is importeur van de Kinetico waterbehandelingsapparatuur en ontijzeringssystemen en heeft de expertise en ervaring die u nodig heeft. Een goed ontijzeringssysteem wordt per keer op maat samengesteld om de juiste behandeling te garanderen. U krijgt vooraf garantie van helder water!

Automatisering

Automatisering van uw rijbak besproeiing

Om van uw sproeisysteem een fantastisch werkend comfortsysteem te maken, kunt u niet om de automatisering van het beregeningssysteem heen. Door gebruik te maken van een gebruiksvriendelijke beregeningscomputer wordt u alle werk uit handen genomen. Wij voeren standaard onze automatische systemen uit met een weersafhankelijke regeling. Deze voorziet uw rijbak op de juiste tijd van water en bespaart u tegelijkertijd veel water en stroom per jaar. De computer zorgt ervoor dat uw rijbak niets tekort komt. Bij voldoende natuurlijke regenval wordt het beregeningsprogramma tijdelijk uitgeschakeld.

Handleidingen

Download hier de handleidingen van Rain Bird, Hunter en Caddy producten.

Handleidingen Rain Bird  Handleidingen Hunter  Handleidingen Caddy
 

Naar eigen wens instellen

U kunt het programma naar wens instellen: van dagelijks 8 keer tot bijvoorbeeld een keer per week. Daarnaast heeft het systeem een herhaalfunctie en een procenteninstelling van 10 tot 200% van de normale sproeitijd. Ook is het altijd mogelijk om het systeem handmatig te bedienen. Het instellen van de automatisering is zeer eenvoudig. Een goede Nederlandstalige handleiding wordt meegeleverd en elke computer heeft een geheugen dat bij stroomuitval het ingestelde programma onthoudt.

De besturing

Een automatische installatie bestaat uit een beregeningscomputer met daaraan gekoppeld één of meer elektrische afsluiters, die per stuk een aantal sproeiers tegelijk van water voorzien. Gemiddeld worden er 5 sproeiers tegelijk bediend, dit noemen we een sector. Wanneer er bijvoorbeeld 30 sproeiers nodig zijn om een rijbak te beregenen, wordt de installatie voorzien van 6 sectoren. Elke sector kan apart van andere sectoren worden ingeregeld. Dat betekent dat elke plek in de rijbak op de juiste manier kan worden beregend. De ene sector iets minder vaak, de andere wat vaker, die wordt van iets meer water voorzien, die slecht druppelsgewijs, enzovoorts. De automatisering met elektrische afsluiters kan op vrijwel elk bestaand sproeisysteem worden toegepast. Op deze manier kunt u een oude sproeiinstallatie op eenvoudige wijze nieuw leven inblazen.

Domotica

Indien gewenst kan de automatisering van uw beregeningssysteem worden gestuurd door uw huis domotica. De afsluiters en pompbesturing kunnen daarvoor worden voorbereid, u houdt de gehele regie in handen.

Tablet en Smartphone

Ondanks het feit dat een beregeningscomputer precies datgene doet wat van hem wordt verwacht, het op tijd en weersafhankelijk beregenen van uw rijbak, kunt u de bediening nog beter onder handbereik krijgen middels een koppeling met een WIFI beregeningscomputer. Vanaf uw tablet of smartphone kunt u alle instellingen en regelingen gemakkelijk en zeer overzichtelijk besturen. Erg handig en bijzonder overzichtelijk!

Sproeiers

Sproeiers voor uw rijbak

In bijna alle gevallen wordt er gebruik gemaakt van sproeiers die normaal gesproken onzichtbaar in de grond zijn verzonken en alleen bij gebruik door de druk van het water uit de grond tevoorschijn komen. Hierdoor heeft u geen obstakels tijdens het rijden en wordt ook vernieling of diefstal tot een minimum beperkt.

Deze pop-up sproeiers worden ingesteld met een sproeistraal tussen 1 en 25 meter en met een waterverbruik tussen 3 liter en 45 liter per minuut. Elke oppervlakte krijgt zo de hoeveelheid water die het nodig heeft!

De meeste afstellingen die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de sproeiers zijn compleet traploos instelbaar, bijvoorbeeld in een hoek tussen 30 tot 360 graden.

De draaiende sproeiers zijn tandwiel aangedreven; deze aandrijving wordt door water gesmeerd. Dit houdt in dat bij elke sproeibeurt de juiste hoeveelheid water per m2 wordt verdeeld. Voor elke sproeier zijn er meerdere soorten sproeikoppen, waardoor de afstelling zeer goed op de rijbak is af te stemmen.

Maak kennis met DVC Beregening
Dankzij de beregeningsinstallatie voor mijn rijbak kunnen mijn dochters altijd op een perfecte ondergrond paardrijden.
Wilt u ook uw rijbak beregening laten verzorgen door DVC Beregening?