Betere prestaties door sportveldberegening

Betere sportprestaties met optimale sportveldberegening. Minder blessures betere prestaties en het veld altijd in topconditie!

De ervaring van Marcel Kuijpers uit Apeldoorn:

“Dankzij de beregeningsinstallatie van DVC hoef ik nu 's avonds niet meer zelf de velden te besproeien.”

Waarom sportveldberegening?

  • Voor optimale prestaties van uw leden
  • Minder blessures door gelijkmatige en groene grasmatten
  • Juiste grip en geen stof op gravelbanen
  • DVC zorgt voor het hele traject: van advies tot installatie
Wanneer aanleggen

Beregening voor uw sportveld aanleggen

Sportveldberegening, de perfecte zorg voor uw sportveld zodat het veld ieder moment klaar is om de spelers te laten genieten van de sport en de strijdt kunnen aangaan met de tegenstander. De beregening van het sportveld zorgt naast de optimale zorg ook voor uw leden, zodat deze optimaal kunnen presteren. Hieronder vind u waarom sportveldberegening belangrijk is voor zowel de grasmat als een gravelbaan.

Voetbal

Voetballen op een gelijkmatige en vooral groene grasmat geeft de beste resultaten en zorgt voor de minste blessures. Door gebruik te maken van de ondergronds systeem voor sportveldberegening (goedgekeurd door de KNVB) blijft de grasmat vol en groen, ook in de droge periodes van het jaar. Met de sportveldberegening van DVC zorgt u dat het veld vaker en intensiever gebruikt kan worden, ieder seizoen.

Tennis

Tennissen op een gravelbaan vereist de juiste onderhoud. De vochtigheid van de gravel zorgt voor de juiste grip en geeft geen stof. Sproeiers in gravelbanen vragen de juiste keuze en kennis. DVC heeft haar sportveldberegening zo ingericht dat het voor de gebruiker alleen maar voordelen biedt. Omdat toch ieder sportveld anders is vraagt ook ieder sportveld voor een andere beregening. Voor advies op maakt kunt u contact opnemen met de specialisten van DVC.

Ieder sportveld is anders

Bij aanleg van een nieuw sportveld, is een sproeisysteem eenvoudig in te plannen. Op basis van het ontwerp stellen wij een systeem samen dat exact aan de behoefte van het sportveld voldoet. Het nieuwe sportveld is nog makkelijk bereikbaar en dat zorgt ervoor dat we met gebruik van een kleine sleuvenfrees in no time een aantal meters geul is gemaakt. Hierin kan ook de elektrakabel voor bijvoorbeeld de verlichting gelegd worden.

Voor een bestaand sportveld maken we een systeem dat exact op maat is samengesteld met de juiste materialen en sproeiers. Door ondergronds gebruik te maken van polyethyleen slangen kunnen we elke vorm in het veld volgen.

Wanneer er een bestaand sproeisysteem in uw sportveld ligt en u wilt dit aanpassen of uitbreiden, dan kunnen wij dit gemakkelijk combineren met de nieuwe materialen. Ook op uw bestaande, goed functionerende pomp kunnen wij een nieuw sproeisysteem aansluiten. Zelfs het automatiseren van een oude pomp is mogelijk.

Van ontwerp tot aanleg

U kunt bij ons voor het hele traject terecht. Van advies tot complete installatie, van ontwerp tot het doe-het-zelf pakket. Het benodigde leidingwerk en de bijbehorende pomptechniek wordt door de specialisten van DVC berekend en op maat samengesteld uit de beste producten van vooraanstaande merken.

Kortom DVC maakt van beregenen een SPORT!

Duurzame waterbron

Duurzame waterbron voor de beregening van uw sportveld

Uw persoonlijke waterbron? Met de aanleg van een grondwaterbron beschikt u altijd over voldoende duurzaam water voor uw installatie. DVC Beregening kan op basis van 16 jaar ervaring de kans op goed water aardig inschatten.

Vrijwel overal een duurzame bron mogelijk

U wilt uw eigen waterbron slaan en vraagt zich af of uw sportveld hiervoor geschikt is? Het antwoordt is dat eigenlijk ieder sportveld geschikt is voor een waterbron te slaan. Het aanboren van een waterbron gebeurt d.m.v. een hydraulisch aangedreven boorinstallatie, waarmee op vrijwel alle plaatsen een goede boring naar uw eigen waterbron mogelijk is. Doormiddel van bemonstering wordt duidelijk wat de samenstelling van de grond is, en kan met zekerheid bepaald worden waar zicht de beste watervoerende laag bevindt en een gegarandeerde opbrengst gegeven worden gegeven. Het bepalen van de juiste laag is van groot belang voor alle aangesloten armaturen. Wanneer de samenstelling van de grond namelijk te fijn is of te veel fijne deeltjes bevat, fungeert de filterbuis als een zeef en worden zanddeeltjes omhoog gepompt. Hierdoor verstoppen de sproeiers, zal een pomp sneller slijten en de bron dichtslibben.

Heeft u een waterbron laten slaan voor DVC beregening? Wij geven op alle door ons geboorde putten een garantie van 5 jaar. Hierbij garanderen wij een waterbron met zand vrij water en voldoende waterafgifte. De kwaliteit van het water uit uw waterbron kan nooit worden gegarandeerd.

DVC Beregening heeft het hele pakket

Bij het gebruik van een waterbron is het aan te raden een bronpomp te monteren. Hierdoor worden aanzuigproblemen voorkomen en kan de complete installatie geruisloos en bijna onzichtbaar worden gemonteerd omdat de pomp in de bronbuis wordt geschoven.

Ijzergehalte in het water

Algemeen bekend is dat grondwater vaak ijzer bevat, wat voor een zeer hinderlijke rode verkleuring van alle harde materialen in het sportveld zorgt. Ontijzering van opgepompt grondwater zorgt voor helder, kleurloos water. U kunt bij DVC Beregening terecht voor bronpompen en ontijzeringsinstallaties.

Watertoevoer

Watertoevoer naar uw sportveld

Om de leidingen in te graven, maken we gebruik van smalle spades en handige sleuvengraafmachines. Alleen het oppervlak dat strikt noodzakelijk is wordt losgemaakt. In grotere sportvelden zullen we vanwege de grotere buisdiameters diepere sleuven moeten maken en kunnen we met een kettingfrees leidingen leggen tot op vorstvrije dieptes. In de gegraven sleuven kan ook makkelijk de stroomkabel voor bijvoorbeeld verlichting worden gelegd. Vanzelfsprekend offreren wij dit graag met de sproei-installatie mee!

Detail: met een ingenieus speurapparaat hebben we de mogelijkheid om ondergrondse kabels op te sporen, waarmee vooraf het verloop van reeds aanwezige leidingen kan worden getraceerd. Hierdoor wordt beschadiging aan uw veld tot een minimum beperkt.

Waterdistributie door de grond

Voor het vervoer van het water van pomp of waterleiding naar de sproeiers, kan een aantal transportleidingen gebruikt worden. Voor de meeste installaties wordt polyethyleen slang gebruikt voor zowel de hoofdleiding als de semi-leidingen. Het voordeel hiervan is dat een installatie in een bestaand sportveld eenvoudig kan worden aangelegd. Bij grotere installaties en nieuwe sportvelden wordt vaak een PVC hoofdleiding met aftakkingen van polyethyleenslang gebruikt. De verbindingen tussen leidingen en sproeiers worden met hoogwaardige klemkoppelingen en druk lijmfittingen.

Nooit bevriezen

Om kapotvriezen van de sproeikoppen en leidingen te voorkomen, wordt op het laagste punt van de sproeileiding een afdruipventiel gemonteerd. Wanneer er niet wordt gesproeid, laat dit klepje de laatste restjes water langzaam wegstromen uit de sproeileiding, waardoor de sproeikoppen leegstaan en niet kunnen stukvriezen.

De pomp

Voor het verpompen van het benodigde water wordt bij elke installatie een specifieke pomp toegepast, die voor die opstelling het meest economisch werkt. Water kan op verschillende manieren aangezogen worden. Denk hierbij aan een sloot, vijver, bron of waterleiding. Een pomp is overigens geen vereiste bij een sproeisysteem. Kleinere systemen functioneren meestal op de waterleidingdruk. Vooraf inventariseren we altijd de benodigde hoeveelheid water voor uw systeem.

Ontijzering

Ontijzering is de oplossing

Algemeen bekend is dat grondwater vaak ijzer bevat, wat voor een zeer hinderlijke rode verkleuring van alle harde materialen in het sportveld en tegen de woning zorgt. Ontijzering is dan de enige oplossing om de verkleuringproblemen op te lossen.

DVC is importeur van de Kinetico waterbehandelingsapparatuur en ontijzeringssystemen en heeft de expertise en ervaring die u nodig heeft. Een goed ontijzeringssysteem wordt per keer op maat samengesteld om de juiste behandeling te garanderen. U krijgt vooraf garantie van helder water!

Automatisering

Automatisering van uw sportveld besproeiing

De sproeikoppen die zorgen voor de sportveldberegening zijn geavanceerd en volledig geautomatiseerd. Dit zorgt voor comfort en kwaliteit. Een praktische en gewenste aanvulling is om ook de installatie naar wens handmatig te bedienen. Even 5 minuten sproeien voorafgaand aan een training of wedstrijd en de baan is vers beregend. Wat zorgt voor optimale omstandigheden voor een heerlijk spel. Kunstgras-beregening of stofberegening gewenst? Ook daarin bent u bij DVC op het juiste adres.

Om van uw sproeisysteem een fantastisch werkend comfortsysteem te maken, kunt u niet om de automatisering van het beregeningssysteem heen. Door gebruik te maken van een gebruiksvriendelijke beregeningscomputer wordt u alle werk uit handen genomen. Wij voeren standaard onze automatische systemen uit met een weersafhankelijke regeling. Deze voorziet uw sportveld op de juiste tijd van water en bespaart u tegelijkertijd veel water en stroom per jaar. De computer zorgt ervoor dat uw sportveld niets tekort komt. Bij voldoende natuurlijke regenval wordt het beregeningsprogramma tijdelijk uitgeschakeld.

Handleidingen

Download hier de handleidingen van Rain Bird, Hunter en Caddy producten.

Handleidingen Rain Bird  Handleidingen Hunter  Handleidingen Caddy
 

Naar eigen wens instellen

U kunt het programma naar wens instellen: van dagelijks 8 keer tot bijvoorbeeld een keer per week. Daarnaast heeft het systeem een herhaalfunctie en een procenteninstelling van 10 tot 200% van de normale sproeitijd. Ook is het altijd mogelijk om het systeem handmatig te bedienen. Het instellen van de automatisering is zeer eenvoudig. Een goede Nederlandstalige handleiding wordt meegeleverd en elke computer heeft een geheugen dat bij stroomuitval het ingestelde programma onthoudt.

De besturing

Een automatische installatie bestaat uit een beregeningscomputer met daaraan gekoppeld één of meer elektrische afsluiters, die per stuk een aantal sproeiers tegelijk van water voorzien. Gemiddeld worden er 5 sproeiers tegelijk bediend, dit noemen we een sector. Wanneer er bijvoorbeeld 30 sproeiers nodig zijn om een sportveld te beregenen, wordt de installatie voorzien van 6 sectoren. Elke sector kan apart van andere sectoren worden ingeregeld. Dat betekent dat elke plek in het sportveld op de juiste manier kan worden beregend. De ene sector iets minder vaak, de andere wat vaker, die wordt van iets meer water voorzien, die slecht druppelsgewijs, enzovoorts. De automatisering met elektrische afsluiters kan op vrijwel elk bestaand sproeisysteem worden toegepast. Op deze manier kunt u een oude sproeiinstallatie op eenvoudige wijze nieuw leven inblazen.

Domotica

Indien gewenst kan de automatisering van uw beregeningssysteem worden gestuurd door uw huis domotica. De afsluiters en pompbesturing kunnen daarvoor worden voorbereid, u houdt de gehele regie in handen.

Tablet en Smartphone

Ondanks het feit dat een beregeningscomputer precies datgene doet wat van hem wordt verwacht, het op tijd en weersafhankelijk beregenen van uw sportveld, kunt u de bediening nog beter onder handbereik krijgen middels een koppeling met een WIFI beregeningscomputer. Vanaf uw tablet of smartphone kunt u alle instellingen en regelingen gemakkelijk en zeer overzichtelijk besturen. Erg handig en bijzonder overzichtelijk!

Sproeiers

Sproeiers voor uw sportveld

In bijna alle gevallen wordt er gebruik gemaakt van sproeiers die normaal gesproken onzichtbaar in de grond zijn verzonken en alleen bij gebruik door de druk van het water uit de grond tevoorschijn komen. Hierdoor heeft u geen obstakels tijdens het rijden en wordt ook vernieling of diefstal tot een minimum beperkt.

Deze pop-up sproeiers worden ingesteld met een sproeistraal tussen 1 en 25 meter en met een waterverbruik tussen 3 liter en 45 liter per minuut. Elke oppervlakte krijgt zo de hoeveelheid water die het nodig heeft!

De meeste afstellingen die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de sproeiers zijn compleet traploos instelbaar, bijvoorbeeld in een hoek tussen 30 tot 360 graden.

De draaiende sproeiers zijn tandwiel aangedreven; deze aandrijving wordt door water gesmeerd. Dit houdt in dat bij elke sproeibeurt de juiste hoeveelheid water per m2 wordt verdeeld. Voor elke sproeier zijn er meerdere soorten sproeikoppen, waardoor de afstelling zeer goed op het sportveld is af te stemmen.

Maak kennis met DVC Beregening
Dankzij de beregeningsinstallatie van DVC hoef ik nu 's avonds niet meer zelf de velden te besproeien.
Wilt u ook uw sportveldberegening laten verzorgen door DVC Beregening?